آموزش داستان نویسی

آموزش داستان نویسی

آموزش داستان نویسی

داستان، بازآفرینش رویدادها و حوادثِ به ظاهر واقعی است، داستان واگویی و تکرار واقعیت نیست. داستان فراورده zwnj;ای است تخیلی که در جهان خود واقعی نمایانده می zwnj;شود.[۱]داستان یا قصه به نثری گفته می zwnj;شود که روایتی تخیلی در آن نقل شود. داستان شامل انواع رمان، داستان کوتاه، داستانک …