آموزش ساخت ربات از صفر تا صد(ترم یک)

آموزش ساخت ربات از صفر تا صد(ترم یک)

آموزش ساخت ربات از صفر تا صد(ترم یک)

آموزش ساخت ربات از صفر تا صد.ترم یک.ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد،کار تعریف شده ای را انجام دهد …