ادبیات بومی اردبیل

ادبیات بومی اردبیل

ادبیات بومی اردبیل

پاورپوینت ادبیات بومی اردبیل (۱۷ اسلاید) مقدمه ادبیات بومی (اقلیمی) ، هم دارای معنایی وسیع و هم lrm; دارای معنایی محدود است. کلمه lrm;ی بومی Nativeدر زبان lrm; انگلیسی با کلمه lrm;ی ملت و مردم Nativeهم ریشه است و به معانی زیر است: در حال خالص، دست خورده، طبیعی، اصیل، قومی که در محلی واحد ساکن …