ارزشیابی شرکتهای سرمایه گذاری

ارزشیابی شرکتهای سرمایه گذاری

ارزشیابی شرکتهای سرمایه گذاری

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: از آنجا که تقریبا تمام دارایی zwnj;های شرکت zwnj;های سرمایه zwnj;گذاری صرف سرمایه zwnj;گذاری در اوراق بهادار می zwnj;گردد، بهترین روش ارزشیابی شرکت zwnj;های سرمایه zwnj;گذاری، محاسبه خالص ارزش دارایی zwnj;هایشان (Net Asset Value) در هر مقطع زمانی می zwnj;باشد. این …