اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی و مدیریت منابع انسانی سه مقاله با فرمت ورد، جمعا حدود ۸۰ صفحه، مرتب و آماده برای ارائه بخشی از سرفصلها مدیریت منابع انسانی(۳۱-۲) مدیریت مالی(۵۶-۳۲) مدیریت بهره وری(۸۸-۵۷) مدیریت بازاریابی(۱۱۴-۸۹) مدیریت منابع انسانی: ۱٫جذب همکاری از …