اقدام پژوهی چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم .

اقدام پژوهی چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم .

چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم ویرایش شده و آماده پرینت فهرست مطالب چکیده۳ توصیف وضعیت موجود. ۴ تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم. ۴ پیشینه تحقیق.. ۵ تاثیر استفاده از کاریکاتور و طنز در سوالات امتحانی(سالاری، …