انواع اسلامی عقود

فهرست:

مقدمه:

توسعه :

اصول اصلی:

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:

مرابحه

مدا ر با(شركت در سود):

مشاركت:

اجاره:

اجاره به شرط تملیك :

استصناع:

فروش اقساطی:

معاملات سلف:

جعاله:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

انواع اسلامی عقود

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : كه بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مركزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یك طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانكداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود كه متفكران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند كه بانكداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یكی از اولین بانكهای اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر آغاز به كار كرد . اگر چه آغاز بانكداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممكن نبود

بانك توسعه اسلامی (IDB ) در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد و یك حركت آنی در حركت بانكداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود كه مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می كردند . …

استصناع:

قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معین ، كه طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته می شود . به بیان دیگر، موضوعی كه عقد استصناع درباره آن منعقد می گردد، غالباً در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده در آینده ساخته می شود . در این قرارداد هم مواد اولیه و هم عملیات ساخت بر عهده سازنده است اما اگر مواد اولیه از شخص سفارش دهنده باشد ، این توافق نوعی اجاره تلقی می گردد و اگر چیزی را پیشنهاد دهند . خواهان آن است ، بالفعل آماده و ساخته شده و نزد سازنده باشد در این صورت توافق مزبور نوعی بیع یا خرید است.

روش استفاده از عقد استصناع در نظام بانكی كشورهای اسلامی ، به این صورت است كه مشتری برای ساخت كالا یا ماشین آلات مورد نظر به بانك مراجعه می نماید و با نك با اخذ وثیقه و تعهدات لازم از مشتری ، ماشین الات یا كالای مذكور را تهیه كرده و در قالب بیع اقساطی یا نسیه به مشتری واگذار می كند . …

خرید فایل