این مجموعه شامل ۱۰ مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات ۲۳۸حجم فایل زیپ دانلودی ۳۷ MB

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .

تدوین استراتژی – مجموعه دوم مقالات

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

۱۰۲۴ ارائه رویه نظام مند انتخاب مشاور با هدف تدوین برنامه استراتژیک در مدیریت شهری؛ (مورد مطالعه: سازمان زیباسازی شهر تهران) ۲۲

۱۰۲۵ طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا ۲۱

۱۰۲۶ رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی ۲۰

۱۰۲۷ تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن ۲۸

۱۰۲۸ طراحی مدل خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی) ۲۰

۱۰۲۹ الگوی ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه در هلدینگ ها بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: هلدینگ صنایع غذایی سینا ۲۵

۱۰۳۰ شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی ۲۶

۱۰۳۱ تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد ۳۳

۱۰۳۲ کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی: مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران ۲۳

۱۰۳۳ الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی ۲۰

خرید فایل