بازی آندروید Treasure Island Solitair

بازی آندروید Treasure Island Solitair

بازی آندروید Treasure Island Solitair

یک بازی فکری برای تمام سنین. شامل ۵۰ مرحله است که مراحل به تدریج سخت تر می شوند. بازی در دو جالت مختلف انجام می شود. در حالت Tournament باید هر مرحله با کارتهای راهنمای همان مرحله حل شود. در حالت Survival باید تمامی مراحل با تعداد کارتهای مشخصی که در ابتدای بازی وجود دارد حل شود. بنابراین …