بتن شفاف

بتن شفاف

بتن شفاف

بتن به انگلیسی:Concrete) )در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی۰ شدن تشکیل شده باشد گفته می zwnj;شود. این ماده چسبنده عموما حاصل فعل و انفعال سیمانهای هیدرولیکی و آب می zwnj;باشد. حتی امروزه چنین تعریفی از بتن شامل طیف وسیعی از محصولات می zwnj;شود. بتن ممکن …