بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن

بررسی منابع هارمونیك در سیستم های

فشار قوی و روشهای كاهش آن

فهرست

عنوان

صفحه

چكیده…………………………….. ۱

مقدمه…………………………….. ۲

فصل اول: شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیكها ۳

(۱-۱) كلیات………………………. ۴

(۱-۲) اعوجاج هارمونیكی……………… ۸

(۱-۳) اعوجاج ولتاژ و جریان………….. ۱۰

(۱-۴) مقادیر مؤثر و اعوجاج ها هارمونیكی كل ۱۲

(۱-۵) هارمونیك های مرتبه سه…………. ۱۴

فصل دوم : منابع تولید هارمونیكها…….. ۱۷

(۲-۱) مقدمه……………………….. ۱۸

(۲-۲) منابع تغذیه تك فاز……………. ۱۸

(۲-۳) مبدل های قدرت سه فاز………….. ۲۱

( ۲-۳-۱ ) مبدل های AC/DC…………….. 21

(۲-۴) محرك های DC…………………… 23

(۲-۵) محركه های AC………………….. 24

(۲-۶) تجهیزات قوس زننده……………… ۲۶

(۲-۶-۱) كوره های الكتریكی……………. ۲۸

(۲-۷) جبران كننده های استاتیكی توان راكتیو… ۳۱

(۲-۸) ترانسفورمرهای قدرت……………. ۳۳

(۲-۸-۱) اشباع ناشی از افزایش ولتاژ…… ۳۴

(۲-۱۰) لامپهای تخلیه ای……………… ۳۵

(۲-۱۱) سایر منابع………………….. ۳۶

فصل سوم: آثار هارمونیكها……………. ۳۷

(۳-۱) مقدمه……………………….. ۳۸

چكیده :

فصل اول: در این فصل به بررسی مقدماتی در مورد هارمونیك ها و كیفیت برق داشته و همچنین تعریفی از هارمونیك ارائه شده می نماید. در مورد بعضی از استانداردهای هارمونیكی نظیر THD و DIN نیز بحث می نماید.

فصل دوم: در مورد منابعی كه هارمونیك ها را تولید می نمایند بحث می نمایند كه هارمونیك ها می توانند از مصرف كننده های فشار ضعیف مانند كامپیوترها و لوازم خانگی باشند تا كوره های الكتریكی و مبدل های AC/DC بزرگ

فصل سوم: در مورد اثرات هارمونیك ها بر روی عملكرد تغییرات و دستگاهها می‌باشد و همچنین در مورد آثار مضر آنها بر روی خازنها، دامپرهای روشنایی، موتورها، ترانسها، رله ها و … بحث می‌شود.

همچنین بحثی نیز در مورد توان هارمونیكی نیز خواهد داشت.

فصل چهارم: فصل نهائی این پروژه راه كارهای ممكن جهت حذف هارمونیك ها را ارائه می نماید كه می توان از روشهای چند پالسه، فیلترهای فعال و غیر فعال و روش تزریق جریان نام برد.

مقدمه :

با پیشرفت تكنولوژی و استفاده روز افزون از تجهیزات با تكنولوژی بالا مانند كامپیوترها و كنترل كننده های برنامه پذیر منطقی ( PLC) كه وابستگی بیشتری به انرژی الكتریكی و كیفیت آن دارند، دیگر تنها استفاده از انرژی الكتریكی مورد پذیرش نبوده، بلكه كیفیت و خصوصیات برق تحویلی نیز مهم است. از سوی دیگر گسترش روز افزون استفاده از تجهیزاتی مانند كنترل كننده های سرعت، محركه های تغییر دهنده فركانس و خازن هایی كه برای اصلاح توان راكتیو به كار می روند، همگی موجب كاش كیفیت برق و ایجاد مشكلات متعدد برای تجهیزات الكترونیكی می شود. لذا با در نظر گرفتن افزایش حساسیت تجهیزات و استفاده روز افزون از تجهیزاتی كه موجب كاهش كیفیت برق می شوند، مبحث كیفیت برق روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد…

First Season : This Season to consider duelimi atie harmonics And quality electricity. AND in this manner definition of harmonic. Atie Some of astandards harmonic like THD and DIN.

Second Season : Atie source to beget harmonics.

This harmonic could agued high puessure like computers and house necessavies and electricity furnace and chinges AC/DC Third season: A tie effects harmonics upon revenue changes and contractions. In this Manner results harmful they light lamps and Motores and Transes and relaies.

Fourth Season: End season About way works possible defined side omission harmonics could of Manners several pals active fileers And Manners injection current…

خرید فایل