بورس در بیست دقیقه

بورس در بیست دقیقه

بورس در بیست دقیقه

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: همه افراد جامعه ما بورس را نمی شناسند وبا نحوه ی سرمایه گذاری در ان وفواید وسودمند های ناشی از ان اشنا نیستند.این در حالی است که اشنایی با بورس و فعالیت در ان میتواند در زندگی اقتصادی مردم بسیار موثر باشد. فرصتی طلایی: برای اولین بار،این …