تأثیر متیل سیکلوپروپان بر ماندگاری گل ها

تأثیر متیل سیکلوپروپان بر ماندگاری گل ها

در این پروژه تحقیقی نتایج مقالات علمی به صورت ترجمه شده در رابطه با تأثیر متیل سیکلوپروپان و پرومالین بر ماندگاری گل ها بیان شده است. …