تایپیست گفتار به متن فارسی + ویرایشگر

تایپیست گفتار به متن فارسی + ویرایشگر

تایپیست گفتار به متن فارسی + ویرایشگر

۶ قابلیت فوق العاده در تشخیص گفتار به متن فارسی در یک نرم افزار!۱- تبدیل گفتار به متن طولانی + ذخیره در فایل متنی و قابل استفاده در کامپیوتر۲- تشخیص گفتار به متن فارسی با دقت فوق العاده با استفاده از موتور Suggestion گوگل یعنی بهترین حالت تشخیص متن رو به شما پیشنهاد میده که انتخاب …