تحقیق آدم ربایی و انواع جرم آدم ربایی

تحقیق آدم ربایی و انواع جرم آدم ربایی

فهرست مطالب:

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی
۱-۱-۲) تعریف گروگان گیری
۱-۲-۱) تاریخچه تقنینی
۱-۲-۲) تاریخچه عملی
۱-۳-۱)مبانی و منابع داخلی
علل تشدید مجازات آدم ربایی
شروع به آدم ربایی
دفاع در مقابل آدم ربایی
جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی
آدم ربایی به عنوان سرقت:
آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
۱-۳-۲) مبانی و منابع خارجی
قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی
قوانین آدم ربایی فدرال
گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها
واكنشهای بین المللی
آدم ربایی به معنی اخص كلمه:
نوزاد ربایی،مخفی یا تعویض كردن طفل:
ربودن اتباع ایرانی:
ربودن اشخاص در قوانین متفرقه:
۲-۱-۲)مقایسه اركان مادی
۲-۱-۳) مقایسه اركان معنوی
۲-۲) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
۲-۳) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
منابع و مآخذ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یك یا چند شخص از مكانی به مكان دیگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص ۹۶) .

انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیكاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن) …

واكنشهای بین المللی

در قرن بیستم توجه بین المللی به موارد گروگان گیری همواره بیشتر و بیشتر شد به خصوص هنگامی كه این پرونده ها با هواپیما ربایی نیز همراه بوده است نخستین مورد هواپیما ربایی در سال ۱۹۳۰ و توسط انقلابیون پرویی انجام گرفت اما افزایش محسوس موارد هواپیما ربایی از سال ۱۹۶۷ آغاز شد كه طی آن چندین هواپیمای ایالت متحده اجباراً به سمت كوبا تغییر مسیر دادند به عنوان مثال در سال ۱۹۶۹ چهار هزار و چهار صد و شصت گروگان طی چندین هواپیما ربایی به گروگان گرفته شدند. نخستین همایش بین المللی در خصوص قربانیان گروگان گیری در فوریه سال ۱۹۷۵ توسط اینترپل برگزار شد یكی از نتایج این همایش تصویب فرم استاندارد«CRIGEN/OT) برای درج گزارش این نوع پرونده ها بود.

گروگان گیری در اشكال داخلی و در سطح بین المللی (خارج) با انگیزه های سیاسی و غیر سیاسی صورت می پذیرد و اهداف گروگان گیری كه پلیس بین الملل آنرا تروریسم اطلاق می كند در زمره موارد ذیل است:

۱٫ گروگان گیری به انگیزه تقاضای پول(باج).

۲٫ گروگان گیری یك عنصر سیاسی و یا مسافرین یك هواپیما،قطار اتوبوس برای آزاد سازی اعضاء وابسته به یك جنبش آزادیبخش.

۳٫ گروگان گیری به انگیزه خروج نیروهای اشغالگر از وطن (این شیوه گروگان گیری به كرات از سوی مبارزین كشور عراق از زمان اشغال كشورشان در سال ۲۰۰۳ توسط نیروهای اشغالگر آمریكا- انگلیس بر علیه نیروها با فجیع ترین وجه به قتل می رسند.)

۴٫ گروگان گیری به انگیزه آزادسازی اسراء در سطح بین الملل كه به طور معمول با گروگان گیری یك عنصر سیاسی عالی رتبه و یا با گروگان گیری مسافرین یك هواپیما صورت می پذیرد.

۵٫ گروگان گیری با اهداف اخذ تأمین از پلیس در گریز از یك مهلكه.

….

خرید فایل