تحقیق امداد رسانی و كمكهای اولیه

تحقیق امداد رسانی و كمكهای اولیه

در ۲۴ ژوین ۱۹۸۴ نام شهر كوچكی به اسم Solferino در استان Mantoue واقع در شمال ایتالیا در تاریخ برای همیشه ثبت شد. این در زمانی بود كه ارتش franco-pemontaise به سركردگی ناپلیون سوم اطریشیان را شكست داد. این جنگ خونین هزاران مجروح داشت كه معالجه نكردن انان منجر به مرگشان شد.
یك سویسی به نام Henry Dunant كه شاهد این تراژدی بود به كمك افراد محلی در صدد كمك به مجروهان برامد. او بدون تعصب و تبعیض به یاری مجروهان هر دو سپاه شتافت. اولین داوطلبین این كمك به مجروهین جنگی فریاد میزدند Tutti fratelli یعنی ما همگی برادریم.
Henry Dunant در بازگشت اولین خبر جنگی خود را به نام خاطره ای از سولفرینو نوشت و در ان نفرت انگیز بودن جنگ را خاطر نشان كرد.
از ان زمان به بعد هزارن فرد سرباز یا غیر سرباز و زندانیان حق این را یافتند تا برای اینكه لحظات ازمایشهای سخت و دردها كمتر ظالمانه باشند از این حركت برادرانه یا كمك برخوردار شوند.
ایده Henry Dunant منجر به تشكیل كمیته ای ۵ نفره در سویس برای بررسی امكانات اجرای عملیات كمك رسانی به مجروحین جنگی شد.
یك كنفرانس بین امللی در ژنو انجام شد و ۱۶ كشور كه یكی از انها كشور فرانسه بود در این كنفرانس حضور یافتند. انان تصمصم گرفتند كه در هر كشور كمیته های كمك رسانی تشكیل دهند و یك نشان و علامت نیز برای این كمیته ها انتخاب كردند : صلیبی سرخ بر زمینه ای سفید.
این دولتها همچنین قوانینی بین المللی در مورد اسرای جنگی كه در جنگ شركت نمی كنند وضع كردند كه تحت عنوان كنوانسیون ژنو كه اولین انها در ۲۲ اوت ۱۸۶۴وضع شد معروفند.
جایزه صلح نیز توسط كارخانه دار سویدی (۱۸۳۳-۱۸۹۶) Alfred Bernhard Nobel ایجاد شد و در قوانین ان قید شده بود كه این جایزه میبایست هر سال به افرادی كه در برادری بین ملت ها سهم بسزایی داشته و تلاش كرده اند اهدا شود. …

آنچه كه صلیب سرخ به هنگام بروز حادثه توصیه میكند :

بخش اول

۱- به هنگام بروز حادثه

پیشگیری از بروز حادثه ای جدید در محل از كارهای مهم میباشد.
به هنگام بروز حادثه در خیابان یا جاده محل حادثه را همانند تصویر زیر با گذاشتن بالیز محدود كنید.
اگر حادثه برق گرفتگی میباشد بلافاصله برق را قطع كنید.
حادثه را به پلیس و یا اتش نشانی و پزشك اطلاع دهید. همیشه شماره تلفن ارگانیزمهای اینچنین و سرویس اورژانس بیمارستانها و یا امبولانس را در نزدیكی تلفن و یا در كیف خود داشته باشید.
به انان ادرس دقیق محل وقوع حادثه و تعداد نفرات و وضعیت انان و كمكهای اولیه ای را كه انجام داده اید را اطلاع داده و فراموش نكنید كه شماره تلفن خود را نیز بدهید.

۲ – امداد و كمكهای اولیه :

در صورت بروز خونریزی فرد را به حالت خوابیده نگاهداشته و با قدرت هر چه تمامتر با كف دست به روی محل خونریزی تا رسیدن كمك فشار دهید. فراموش نكنید كه برای اینكار از دستكش پلاستیكی یا كیسه پلاستیكی در صورت نداشتن دستكش و یانظایر ان استفاده كنید . این برای پیشگری از سرایت احتمالی بعضی بیماریها توسط خون مبتلا به ان بیماری میباشد. دراز كردن فرد برای جلوگیری از بیهوشی و اغما به دلیل از دست دادن زیاد خون میباشد.
سه چیز را همیشه به خاطر داشته باشید :

-هرگز مصدوم را ایستاده نگاه ندارید
-هرگز سعی نكنید تا جسمی خارجی را كه در داخل جراحت میباشد خارج كنید
-هرگز ولو مصدوم از شما تقاضا كرد به او اب و غذا ندهید

بخش دوم

نارسایی و ناراحتی قلبی

چگونه متوجه ناراحتی قلبی بشویم؟
فردی كه دچار ناراحتی قلبی میشود شكایت از دردهای شدیدی در قفسه سینه خواهد كرد كه همانند منگنه ای او را میفشرد. …

خرید فایل