تحقیق بررسی مشاهیر سال سوم راهنمایی

تحقیق بررسی مشاهیر سال سوم راهنمایی

فهرست:

اسامی ………………………………………………………………………… صفحه

سعدی …………………………………………………………………………….. ۲

خواجه عبدالله انصاری ……………………………………………………………. ۴

روح ‌الله موسوی خمینی ………………………………………………………….. ۵

آیت الله خامنه ای ………………………………………………………………… ۶

شمس الدین محمد جوینی …………………………………………………………۱۱

امام محمد غزالی ………………………………………………………………….۱۱

ژول ورن ……………………………………………………………………….۱۱

حافظ ……………………………………………………………………………..۱۲

سهراب سپهری …………………………………………………………………. ۱۵

نیما یوشیج …………………………………………………………………………۱۶

بیابانکی سعید ……………………………………………………………………..۱۸

لطفعلی صورتگر………………………………………………………………….. ۱۸

جلال آل احمد ……………………………………………………………………. ۱۹

دکتر محمود صنایی ………………………………………………………………. ۲۰

شیخ بهایی ……………………………………………………………………….. ۲۰

حاج آخوند ملا عباس تربتی ……………………………………………………… ۲۱

دکتر غلامحسین یوسفی ………………………………………………………….. ۲۲

پل الوار ………………………………………………………………………….. ۲۲

مولوی ………………………………………………………………………….. ۲۳

خواجه نصر الدین توسی ………………………………………………………… ۲۴

غلامعلی حداد عادل …………………………………………………………….. ۲۴

محمد حسین هیکل ………………………………………………………………. ۲۵

ابوالفضل رشید الدین میبدی ……………………………………………………. ۲۵

جامی …………………………………………………………………………… ۲۶

عبید زاکانی ……………………………………………………………………… ۲۸

عباس اقبال آشتیانی ………………………………………………………….. ۲۹

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمت هایی از متن:

امام محمد غزالی

ابو حامد بن محمد بن محمد غزالی توسی در ۴۵۰ هـ . ق در طابران توس متولد شد . پدرش پیشه بافندگی داشت و لقب غزالی از همین پیشه پدرش است . غزالی بعد از مدتی به نیشابور رفت و خدمت امام الحرمین ابوالمعالی جوینی فقیه و متکلّم بزرگ به تحصیل پرداخت و هنوز ۲۸ سال از عمرش نگذشته بود که درایت و فقه و اصول حدیث و درایت در کلام عدل استاد شد و در سال ۴۸۴ هـ . ق مدرس در نظامیه شد در سن ۳۹ سالگی دچار تحولی روحانی شد و برادر خود احمد غزالی را جانشین خود در تدریس کرد و به اندیشه سوک از بغداد به جانب حجاز بیرون رفت و بعد از ده سال به توس بازگشت و در خا نقاه نزدیک خانه خود مسئول تعلیم شد .

تالیفات او عبارتند از : ۱٫ احیاء علوم الدین ۲٫ نصیحه الملوک ۳٫ مجموعه مکاتب او مشهور به فضایل الانام من رسائل حجه الاسلام ۴٫ کیمیای سعادت که خلاصه احیاء علوم دیـن است . امام محمد غزالی در سال ۵۰۵ هـ . ق در زادگاهش در گذشت .

ژول ورن

ژول ورن خالق رمّان های علمی تخیلی (۱۹۰۵ _ ۱۸۲۸ م ) در شهر نانت فرانسه متولد شد . پس از اتمام تحصیلات گواهینامه رشته حقوق را دریافت کرد . ابتدا اولین شعرش را با کمک الکساندر دوما سرود . بعد از آن شور و شوق نویسندگی در او پیدا شد کارش در نویسندگی بی سابقه بود . او بجای اینکه رمانهایش را از گذشته نگیرد توجه به آینده کرد ، بیشترین داستانهایش در این عصر به حقیقت پیوسته و ما به تعجب همه گردیده است . آثار او عبارتند از : ۱٫ پنج هفته در بالن ۲٫ بیست هزار فرسنگ زیر دریا ۳٫ دور دنیا در هشتاد روز ۴٫ میشل استروگف .

نیما یوشیج

(( پدر شعر نو )) (( شاعر افسانه ))

زمینه فعالیت : شاعر، نویسنده، نظریه ‌پرداز ادبی و منتقد

علی اسفندیاری متخلص به نیما فرزند ابراهیم خان نوری عظام السلطنه ، دوران دبستان را در زادگاهش به اتمام رسانید و به تهران آمد و به مدرسه (سی نویی) فرانسوی ها رفت و با راهنمایی استادش نظام الوفا به سرودن شعر پرداخت . درآغاز شعرهایی به سبک قدیم خراسانی می سرود . اما کم کم راه تازه ای را در پیش گرفت و سبکی به نام « شعر نو » را پایه گذاری کرد . نیما عربی هم خوب میدانست . وی در سال ۲۱/ آبــان/ ۱۲۷۴ هـ . ش در دهکده یوش مازندران متولد شد و در سال ۱۳/ دی / ۱۳۳۸ هـ . ش درگذشت .

نیما نه تنها از غالب در شعر نوعنب بوجود آورد بلکه از نظر محتوا نیز شکل تازه ای را پدید آورد . او منتقد است که مصراع ها و ابیات به طور دسته جمعی وزن را به وجود می آورند دلیلی ندارد که مصراع اول یا دوم را آنقدر بکشیم تا هم قد شوند او عقیده دارد که باید قالب را در جریتن فعالیت م متناسب با محتوا پدید آورد .

مجموعه اشعار او عبارتند از : خانواده سرباز _ ]ب در خوابگه مورچگان _ پرنده منزوی _ خروس و بوقلمون _ قطعه زیبای افسانه –مرغ آمین .

خرید فایل