تحقیق جامع در مورد جوشکاری و انواع آن

تحقیق جامع در مورد جوشکاری و انواع آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

تاریخچه ۱

تعریف جوشكاری ۳

قوس الكتریكی و چگونگی تشكیل آن ۶

شدت جریان در جوشكاری ۹

اختلاف پتانسیل در جوشكاری ۱۰

قطب الكترود ۱۳

محاسن و معایب جوشكاری با روشهای AC,DC 15

انواع ترانسها ۱۷

تجهیزات جوشكاری با قوس دستی ۱۹

الكترودها ۲۲

روش ساخت الكترود ۲۷

نقش فلاكسها ۲۹

حفاظت و ایمنی ۳۲

آلودگیهای گازی ۳۸

اتصالات در جوشكاری ۴۱

فاصله روت ۴۲

محاسن جوشكاری نسبت به سایر اتصالات مكانیكی ۴۴

جوشكاری با گاز اكسی استیلن ۴۵

اصول آماده سازی قطعات برای جوشكاری ۴۷

تجهیزات جوشكاری اكسی استیلن ۵۱

مشعلهای جوشكاری ۵۲

بك های جوشكاری ۵۴

رگولاتورهای فشار ۵۶

رنگ مشخصه و اتصالات كپسولها ۵۸

ابزارها و وسایل دستی جوشكاری گازی ۶۳

…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه

از ابتدای خلقت بشر مساله اتصال و به هم بستن و ضرورت دستیابی به شیوه های آسانتر برای ایجاد اتصالات مطرح بوده است . ایجاد اتصال در شكلهای پیشین خود از به هم بستن شاخه های درختان و تكه های چوب و دوختن تكه های پوست حیوانات برای مصارف گوناگون آغاز شد و متناسب با تكامل نیاز های انسان ،هنر اتصال و به هم پیوستن اجسام نیز رو به تكامل نهاد .

پیدایش فلزات و آلیاژ های فلزی وتلاش مستمر در یافتن راههای اتصال آنها به هم موجب ابداع روشهای مختلف اتصال شد كه اتصال پیچ و مهره ای ، اتصالات پرچی و اتصالات جوشكاری شده از آن جمله اند .

در دنیای امروزه ، صنعت جوشكاری از نظر وسعت كار و تنوع بالاترین مرتبه را در علم اتصال و بریدن و جدا سازی قطعات فلزی و سایر مواد صنعتی دار است و طراحان و مهندسان خطوط تولید مصنوعات فلزی با بهرگیری از فرایند های مختلف و متنوع جوشكاری به بالاترین سرعت و كیفیت دست یافته اند . در عین حال ، وزن سبك مصنوعات و صرف هزینه هرچه كمتر ، از دیگر دستاوردهای آنان بوده است .

خرید فایل