تحقیق در مورد سخت افزارو نرم افزار

تحقیق در مورد سخت افزار و نرم افزار

-۱- سخت افزار

سخت افزار شامل قسمت های زیر می باشد :

۱- میکرو کنترولر ATmega8

۲- رابط USB

۳- LCD جهت ارتباط با کاربر

۴- رله و راه انداز آن

۱۱۱ میکرو کنترولر :

در این پروژه از ATmega8 به عنوان کنترولر و مدار فرمان رله ها استفاده شده است . در عین حال برای ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت USB نیز ، از این میکرو کنترولر استفاده شده است.این میکرو کنترولر از خانواده میکروکنترولر های AVR است .

پروتکل USB به صورت نرم افزاری در برنامه (Firmware) میکرو پیاده سازی شده است و می تواند با استاندارد USB 1.1 Low به تبادل اطلاعات بپردازد.

برنامه این میکرو بر اساس کامپایلر GCC نوشته شده است که برای کامپایل آن می توان از برنامه WinAvr استفاده کرد .

LCD بکار رفته در این پروژه کاراکتری و ۱۶*۲ می باشد که بصورت مستقیم توسط نرم افزار کامپیوتری ، متن یا دستوالعمل را گرفته و اجرا می کند .

در برنامه کامپیوتری برای ارتباط با پورت USB از درایور آماده libusb استفاده شده است .

برنامه کامپیوتری توسط زبان C++Builder تهیه شده است. این برنامه مستقیماٌ از میکروفن کامپیوتر صوت را دریافت کرده و پس از ذخیره در بافر داخلی شروع به تجزیه و تحلیل می کند. روال کار به این صورت است که از اطلاعات ورودی که در بازه زمان هستند تبدیل فوریه (FFT) گرفته شده تا به بازه فرکانس بروند . سپس با پردازش روی طیف فرکانسی و کمی کار آماری حدود شباهت صوت دریافتی را با نمونه های ذخیره شده مقایسه می کند .

اولین آرگومان تابع usbtransmit بیانگر ورودی/کنترلی ویا خروجی بودن فراخوانی آن را دارد که در توابع فوق فقط تابع USB_LCD_Str خروجی است و بقیه تابع کنترلی هستند .

برای گرفتن صوت از میکروفن از توابع port.dll استفاده شده است .در این پروژه خواندن صوت با نرخ نمونه برداری ۱۱۰۲۵ و بصورت ۸ بیتی استفاده شده است . طول هر کلمه حد اکثر ۲ ثانیه در نظر گرفته شده که برای ذخیره آن ۲*۱۱۰۲۵ بایت بافر کافیست .

توابع زیر از port.dll مورد استفاده قرار گرفته اند :

SOUNDIN

SOUNDOUT

SOUNDGETRATE

SOUNDSETRATE

SOUNDGETBYTES

SOUNDSETBYTES

SOUNDCAPIN

SOUNDCAPOUT

خرید فایل