تحقیق سرقت (مقاله فوق با فرمت ورد و در ۱۱ صفحه و همراه با فایل پاورپوینت با فرمت pps ارائه شده است)

قسمتهایی از متن

سرقت

سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

تعریف سرقت سرقت تعریف های متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱٫ برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت، و؛

۲٫گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب،

۳٫ ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری.

علل اجتماعی ـ اقتصادی سرقت (تبیین شناختی)

۱) فقر مادی: فقر و محرومیت مادی را شاید بتوان گفت از مهم ترین عوامل به وجود آورندة سرقت است. فردی که دچار آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روای احساس حقارت و مغبون بودن می کند و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می داند نوعی احساس انتقام کشی در او پرورش یافته است.

برای مثال، در سالهای اخیر بر اثر رشد تورم و فاصله گرفتن هزینه ها از درآمدها، نرخ سرقت، در جامعه ما (بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، میزان سرقت در سالهای ۱۳۶۵ـ ۱۳۶۹) افزایش بوده است.

۲٫ فقر فرهنگی: روان شناسان اجتماعی جرم و کجرویها را سرپیچی از هنجارها، رسمها، سنتها و قوانین جامعه می دانند.

فقر فرهنگی، نقش اساسی در ایجاد جرم دارد. دزدان اکثراً بی سوادند و بی سوادان در اثر فقدان امکانات رشد فکری، برای پیشرفت و ترقی خود از شیوه های دیگر فرهنگی مثلاً رفتار توانمندی های جسمی بهره می گیرد. …

..

مقاله فوق با فرمت ورد و در ۱۱ صفحه و همراه با فایل پاورپوینت با فرمت pps ارائه شده است

خرید فایل