تحقیق صلیب سرخ و هلال احمر و امداد رسانی

آشنایی با صلیب سرخ و هلال احمر و امداد رسانی

۱- تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر ۱

۲- تاریخچه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ۵

۳- مبدأ پیدایش و علائم نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ۷

۴- اصول اساسی هفتگانه صلیب سرخ و هلال احمر ۸

۵- اهداف سازمان هلال احمر ۹

۶- تعریف کمک های اولیه ۱۰

۷- اهداف آموزش کمک های اولیه ۱۰

۸- سیستم خدمات اورژانسی پزشکی ۱۱

۹- نقش و وظایف امدادگر در صحنه آسیب ۱۱

۱۰- خصوصیات امدادگر ۱۲

۱۱- واکنش به استرس ها و تأثیر استرس بر مصدومین زنده ۱۳

۱۲- علایم استرس ۱۴

۱۳- نحوه رسیدگی به فردی که عزیزی را از دست داده است ۱۴

۱۴- کمک های اولیه ۱۶

۱۵- توصیه های لازم در هنگام زلزله ۱۷

۱۶- مشخصات زلزله ۱۸

۱۷- صلیب سرخ و هلال احمر ۱۹

۱۸- تشکیلات سازمان صلیب سرخ و هلال احمر ۲۳

۱۹- اهداف سازمان صلیب سرخ و هلال احمر ۲۴

۲۰- روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر ۲۷

۲۱- تاریخچه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ۳۷

۲۲- مقدمه ۳۷

۲۳- سوابق تشکیل کمیته های ملی حقوق بشر دوستانه ۳۸

۲۴- سابقه تأسیس کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ۳۹

۲۵- فعالیت های کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ۴۱

۲۶- تاریخچه سازمان داوطلبان ۴۵

۲۷- وظایف سازمان داوطلبان ۴۹

۲۸- تاریخچه سازمان امداد و نجات ۵۵

۲۹- کمک های اولیه چیست؟ ۶۰

۳۰- منابع و مآخذ ۶۴

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بخشهایی از متن:

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

الف- مبدأ پیدایش و علائم آن

درسال ۱۸۵۹ .م. جنگی بین سربازان فرانسوی و اتریش در حوالی سولفرینو شروع شد. به طوری که بعد از ۱۶- ۱۵ ساعت ۴۰۰۰۰ کشته و زخمی به جای گذاشت.

درسال ۱۲۴۱ ه.ش یک تاجر سوئیسی نیکوکار به نام هانری دونان به شهر کاسپن لیوان در ۴ کیلومتری سولفرینو رسید. وقتی آن صحنه های دلخراش را مشاهده کرد ، اوتحت تأثیرقرارگرفت و تصمیم گرفت برای نجات جان مجروحان جنگ کاری بکند. او خاطرات خود را در کتابی به نام « یاد سولفرینو » نوشت ، که از وضع زخمی ها و آسیب دیدگان در آن کتاب مطالبی را بیان کرد و یاد آور شد که ایجاد یک سازمان مقدس و بین المللی برای کمک به سربازان زخمی لازم است ، کمیته بین المللی صلیب سرخ بوجود آمد.

درسال ۱۸۶۳٫م. نمایندگان ۱۶ کشور در ژنو گرد هم آمدند و با کوشش های رونان و یارانش این کمیته برای اولین بار تشکیل شد و در سال بعد به رسمیت شناخته شد. قراردادهای چهارگانه ژنو براساس احترام به شخص وحشیت انسان تدوین شد وحافظ حقوق مجروحین و بیماران و اسیران و افراد بی طرف درزمان وقوع جنگ می باشد. تاکنون ۱۸۵ کشور از جمله دولت ایران به این قرارداد ملحق شدند. این جمعیت درسال ۱۳۰۲ه.ش به نام جمعیت شیروخورشید درکشور ما تأسیس شد. در سال ۱۳۵۹ این جمعیت به جمعیت هلال احمر تبدیل شد.

علائم صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر

درسال ۱۲۴۲ه.ش برای تجلیل ازهانری دونان واحترام به زادگاه او ( سوئیس ) که اولین کنفرانس این سازمان را تشکیل دادند. علامت صلیب سرخ روی زمینه ی سفید که معکوس رنگ های پرچم کشورسوئیس بود ،به عنوان علامت مشخصه ی حرکت صلیب سرخ انتخاب شد. درسال ۱۲۵۵ه.ش. ( ۱۸۷۶٫م. ) به دنبال جنگ روسیه و عثمانی ، دولت روسیه و عثمانی اعلام داشت به جای صلیب سرخ روی پارچه ای سفید به کار خواهد گرفت که معکوس رنگ های پرچم روسیه و عثمانی است. این علائم درسال ۱۳۰۸ه.ش به عنوان علائم امدادی دارای مصونیّت به رسمیّت شناخته شد. علائم فوق الذکر که مورد حمایت قراردادهای ژنو می باشند ، دارای محتویات فرهنگی بوده و مفهوم مذهبی به طور مستقیم ندارد. باید یادآور شد که برای مسلمانان اندیشه های هانری دونان که در وجود صلیب سرخ بین المللی شناخته می شود تازگی ندارد. به خاطر این که در ۱۴۰۰ سال قبل و حتّی پیش از آن راه انبیاء و اولیاء الهی اصول حیات بخش انسانی را به ما آموخته است.

خرید فایل