تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

فایل ورد + فایل پی دی اف

با منابع کامل

کارشناسی ارشدM.SC ” مهندسی عمران-مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

۲۰۰ صفحه ورد

خرید فایل