تحقیق كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور

تحقیق كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور

كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور

شبكه های حسگر می تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظیر سنسور یا حسگرزلزله شناسی ، نمونه گیری مغناطیسی در سطح كم ، حسگر حرارتی ، بصری ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداری و رادار ، كه می توانند محیطی متفاوتی عملیات نظارتی و مراقبتی را بشرح زیر انجام دهند :

 • حرارت ،
 • رطوبت ،
 • حركت وسایل نقلیه ،
 • فشار سنجی ،
 • بررسی و مطالعه تركیبات خاك
 • سطوح و یا وضعیت صدا
 • تعیین وجود و یا عدم وجود انواع اشیاء
 • تنش ها و یا استرس های مربوط به اشیاء و بالاخره
 • تعیین مشخصاتی نظیر سرعت ، مسیر و اندازه یك جسم ازدستگاههای حسگر می توان برای شناسائی دائمی و تعیین حوادث مختلف و كنترل موضعی دستگاهها استفاده نمود وجود این حسگرهای كوچك و ارتباط بی سیم آنها با یكدیگر كاربردهای جدیدی را در نواحی مختلف نوید می دهند .

ما كاربردهای آنها را به بخش های متعدد طبقه بندی كرده ایم ، مانند محیط زیست ، بهداشت ، منزل و مواردی كاربرد تجاری ، البته می توان این طبقه بندی رابیشتر بسط داد بطوریكه تقسیم بندی شامل موارد دیگری مثل كاوش های فضائی ، فرآیندهای شیمیایی و نجات افراد از فاجعه بشود .

شبكه های حسگر بی سیم كه كاربردهای نظامی دارند ،

می توانند جزء‌لاینفك عملیات فرماندهی نظامی ، كنترل امور ، مخابرات ، فعالیت های كامپیوتری ، امور جاسوسی و مراقبتی و سیستم های هدف گیری باشند . ویژگی های شبكه های حسگر كه شامل استقرار نصب سریع و كم خطا بودن آنها می باشد ، استفاده آنهارا در امور نظامی افزایش داده است چون شبكه های حسگر مبتنی هستند بر وسایل كوچك و فشرده وارزان قیمت ، لذا در صورتیكه این قطعات توسط نیروهای دشمن از بین بروند ، تهدیدی برای عملیات نظامی محسوب نمی شوند وبدین ترتیب شبكه های حسگر می توانند روش بهتری برای كنترل عملیات در میادین جنگ باشند .

بعضی از كاربردهای نظامی شبكه های حسگر عبارتند از :

 • نظارت بر نیروهای حودی و تجهیزات و وسایل ،
 • نظارت و كنترل فعالیت های میدان جنگ ،
 • شناسایی نیروهای دشمن
 • هدف گیری
 • تعیین و برآورد تلفات و خسارات احتمالی میدان نبرد
 • شناسایی حملات هسته ای ،
 • شیمیائی و میكربی

نظارت و مراقبت از نیروهای خودی و تجهیزات نظامی:

رهبران وفرماندهان ارتش می توانند وضیت نیروهای خودی و میزان تجهیزات نظامی در میدان جنگ را توسط شبكه های حسگر زیر نظر داشته باشند .هر گروه ، وسیله نقلیه و یا تجهیزات نظامی دارای حس گرهای كوچكی هستند كه وضعیت آنها را مدام گزارش می دهند این گزارشات در نودهای خاصی جمع شده و سپس به سر فرماندهی ارسال می گردند . اطلاعات خاصله همراه با سایر اطلاعات هریك از واحدها قابل ارسال به مقامات ذیصلاح نظامی در رده های بالارت می باشد نظارت برعملیات جبهه جنگ:

جاده ها و شاه راهها و نیز مناطق حساس

نظامی توسط توسط شبكه حسگر قابل پوشش هستند ، به طوریكه تمامی حركات و نقل و انتقالات نیروهای دشمن تحت نظارت كامل در می آید . به موازات عملیات و طرحهای جدید ، شبكه های حسگر هم در هرزمان و مكان استفاده برای كنترل عملیات جهبه می باشند

شناسائی مناطق تحت اشغال نیروهای متخاصم :

از شبكه حسگر می توان برای شناسائی مناطق دشمن استفاده كرد و اطلاعات مفصل ارزشمندی از مناطق و موفقیت های نیروهای دشمن بدست آورد .

هدف گیری : از شبكه های حسگر می توان در سیستم هادی هدایتی تجهیزات هوشمند ارتشی به خوبی استفاده نمود. برآورد خسارات و تلفات جنگ :از شبكه های حسگر میتوان قبل از حمله و یا بعداز حملات هسته ، میكربی و شیمیایی : در جنگهای شیمیایی و میكروبی برای شناسایی عوامل شیمیایی و میكروبی باید در نزدیكی زمین به كشف آنها پرداخت ، شبكه های حسگر استفاده شده در نواحی خودی كه دارای سیستم اعلام خطر عوامل میكروبی و شیمیایی می باشد ، برای نیروهای خودی امكان واكنش سریع و پرهیز از خطرات آنها را فراهم می سازد و بدین ترتیب از میزان تلفات به مقدار چشم گیری جلوگیری می شود ونیز عملیات شناسایی بصورت مفصلی پس از حملات شیمیایی ، میكروبی و هسته ای صورت می گیرد .

برای مثال ، می توان عمل شناسایی جمله ، هسته ای را بدون در خطر قرار دادن تیم تحقیقاتی به تشعشعات هسته ای انجام داد .

انتخاب تكنولوژی حسگر برای نظارت بر محیط زیست

در این مقاله ما انتخاب تكنولوژی فوق را برای بكارگیری در شبكه های حسگر بی سیم شرح می دهیم ، كه میتواند برای نظارت وكنترل محیط زیست استفاده شود . وسایل فوق به شكلی مرتب جاسازی و توزیع شده اند و شامل تعداد زیادی وسایل حسگر چند كاره و هوشمند می گردد كه بصورت اتصالات بی سیم در مقیاس كوتاه به هم متصل شده اند . ویژگی های منحصر به فرد و كابردهای متعدد این وسایل مسائل حرارتی زیادی را دارد .

خرید فایل