تحقیق نمونه هایی از زمین لرزه های دستگاهی

قسمتهایی از متن:


۹ نوامبر ۱۹۰۴، كلات نادری ( Ms=604 )

روزنامه ایران سلطانی ( سال ۵۷- شماره ۱۷ ) در تاریخ ۱۴ رمضان ۱۳۲۲ قمری – ۲۲ نوامبر ۱۹۰۴ ، در شرح حوادث ایالت خراسان و سیستان می نویسد: روز چهار شنبه غره رمضان دو مرتبه زلزله شدیدی حادث شد. ولی بحمدالله خرابی و خسارتی وارد نیامده است. این جنر شرح این زمینلرزه در مشهد است.

Atlas این زمینلرزه را در ساعت ۰۳:۲۸ (GMT ) با بزرگی ۳٫۶ M و شدت Io=8-9 با او مركز ۳۶٫۶N-59.43 در ۳۸ كیلومتری شمال – شمال باختر مشهد حد فاصل مشهد و چناران ( با ذكر خطا) گزارش كرده است.

امبرسز وملویل ( ۱۹۸۲) این زمینلرزه را در ساعت ۰۳:۲۸ (GMT) با بزرگی ۶٫۴ Ms ،شدت ۳ ( مخرب) و شعاع دریافت پذیری ۴۳۰ كیلومتر با رومركز مهلرزه ای ۳۶٫۹۴N-59.FFE 70 كیلومتری شمال مشهد و ۷ كیلومتری كلات نادری گزارش كرده اند.

( ۲۰۰۱) Amraseys ‌ مختصات رومركز مهلرزه ای این زمینلرزه را به ۳۴٫۱۰N-59.65E تصحیح كرده است كه این نقطه در ۱۵ كیلومتری شمال باختر كلات و ۲۵ كیلومتری جنوب kaahkka ( قهقهه) در حاشیه مرز ایران و تركمنستان قرار می گیرد. …

زمینلرزه ۱۷-۴-۱۹۳۶ در Atlas

۱۹ دسامبر ۱۹۳۹،( Ms=5.6)

این زمینلرزه در ساعت ۰۳:۲۳ به وقت بین الملل (GMT ) با بزرگی Ms5.6 ، mb 6.0 و رومركز دستگاهی ۳۸٫۳۶N-57.34E گزارش شده است ( امبرسز و ملویل، ۱۹۸۲، Now &oozi ) . رومركز تعیین شده در ۱۰ كیلومتری جنوب باختر با خاردن ( تركمنستان) و در راستای گسل اصلی كپه داغ قرار می گیرد. رومركز ISS
(38.60N-57.20E) نیز در ۲۷ كیلومتری شمال باختر با خاردن قرار می گیرد.

Altas این زمینلرزه را با بزرگی Ms5.5 و رومركز ۳۷٫۸۰N-57.70E در ۷۴ كیلومتری جنوب – جنوب خاور باخاردن در جنوب رباط گزارش كرده است. اطلاعات مهلرزه ای زیادی از این رویداد در دست نیست، لرزه به شدت در گرماب حس شده است

(Ambrasey et at,1961 ) روزنامه اطلاعات مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۱۸ می نویسد: در حدود ساعت ۶ صبح سه شنبه ۲۷ شهریور زلزله نسبتاً شدیدی در باجگیران و شیروان رخ داده ولی صدمه و خسارتی وارد نشده است. فاصله مستقیم باجگیران و با خاردن در حدود ۱۲۸ كیلومتر است، با توجه به بزرگی زمینلرزه و شدت آن در باجگیران، شیرواان و گرماب، رومركز احتمالاً در حد فاصل باجگیران و باخاردن ( در نزدیكی رومركز Atlas ) قرار داشته است. …

توجه! ممکن است هنگام کپی متن از فایل ورد بر روی سایت برخی متون بهم ریختگی پیدا کرده باشد.

خرید فایل