تدوین استراتژی مجموعه سوم مقالاتاین مجموعه شامل ۱۰ مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات ۲۰۶حجم فایل زیپ دانلودی ۴۶ MB

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .

تدوین استراتژی – مجموعه سوم مقالات

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

۱۰۳۴ استراتژی مدیریت دانش کسب و کار ۱۵

۱۰۳۵ گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید ۱۹

۱۰۳۶ تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی ۲۱

۱۰۳۷ چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی ۱۶

۱۰۳۸ تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد ۱۸

۱۰۳۹ تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM 15

۱۰۴۰ روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی ۲۲

۱۰۴۱ ارائه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا ۳۲

۱۰۴۲ تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها ۲۶

۱۰۴۳ تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی) ۲۲

خرید فایل