تدوین استراتژی مجموعه ششم مقالاتاین مجموعه شامل ۱۰ مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات ۱۳۵حجم فایل زیپ دانلودی ۵۷ MB

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .

تدوین استراتژی – مجموعه ششم مقالات

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

۱۰۶۸ چالشهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۶

۱۰۷۰ استقرار استراتژی کسب و کار توسط تکنولوژی اطلاعات ۱۰

۱۰۷۱ تدوین استراتژی توسعه معادن ایران (مورد: شرکت ایمپاسکو) ۱۸

۱۰۷۲ برنامه ریزی جامع چیست؟ ۸

۱۰۷۳ راهبرد دلفینی ۱

۱۰۷۵ تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی ۱۰

۱۰۷۶ انتخاب آمیخته راهکارهای مناسب و استراتژی ها در بقا و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با استفاده از تکنیک AHP 17

۱۰۷۷ رهیافتی بر توانمندی رقابتی در هزاره سوم ۵

۱۰۷۸ تصویرپردازی از ویژگی های آینده موعود: به سوی الگوی قرآنی ۳۶

۱۰۷۹ انتخاب استراتژی بهینه براساس تحلیل SWOT و روش فرآیند تحلیل شبکه ای ۱۴

خرید فایل