تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات

تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات

تدوین استراتژی-مجموعه ششم مقالات

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند . تدوین استراتژی – مجموعه ششم مقالات این مجموعه شامل ۱۰ مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد . فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات ۱۳۵ حجم فایل زیپ …