تدوین استراتژی مجموعه هفتم مقالاتاین مجموعه شامل ۱۶ مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات ۲۶۶حجم فایل زیپ دانلودی ۵۱ MB

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .

تدوین استراتژی – مجموعه هفتم مقالات

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

۱۰۸۰ ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) سایت های خرید و فروش الکترونیکی در ایران ۳۱

۱۰۸۱ تحلیل نظری در تدوین استراتژی توسعه منابع انسانی چالشها و تناقضها ۱۲

۱۰۸۲ ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی مقابله و آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی استانهای کشور ۹

۱۰۸۳ طراحی و تدوین استراتژیها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانهای دولتی استان تهران ۱۳

۱۰۸۵ آسیب شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون سازمانی ۴۰

۱۰۸۶ تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخه فازی ۲۲

۱۰۸۷ نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم گیریهای راهبردی سازمان ۱۱

۱۰۸۸ با نگاهی به صنعت خودروسازی چین : استراتژی های کارآ در مواجهه با تحولات جهانی ۴

۱۰۸۹ استراتژی سه جانبه؛ یک روش جدید برای تدوین استراتژی ۷

۱۰۹۰ تحولات و اختیارات بیشتر در تعیین استراتژی ۴

۱۰۹۱ طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا ۱۲

۱۰۹۲ رفتار مصرف کننده و تدوین استراتژی بازاریابی ۳

۱۰۹۳ مدل سازمانی برای تفکر راهبردی: (مطالعه تجربی) ۳۲

۱۰۹۴ ارایه ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ – مورد ایران ۱۹

۱۰۹۵ طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت های استراتژیک: پژوهشی در شرکت ایران خودرو ۲۸

۱۰۹۶ تعیین و ارتقاء موقعیت استراتژیک پالایشگاه تهران بر مبنای مدل دلتا و رویکرد پویائی‌های سیستم ۱۹

خرید فایل