تدوین استراتژی مجموعه چهارم مقالاتاین مجموعه شامل ۱۰ مقاله در خصوص تدوین استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDFلیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات ۲۳۰حجم فایل زیپ دانلودی ۷۱ MB

مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .

تدوین استراتژی – مجموعه چهارم مقالات

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

۱۰۴۴ تدوین راهبردهای توسعة منابع انسانی با رویکرد توسعة دانش کارکنان ۱۵

۱۰۴۵ تدوین محورهای استراتژیکی توسعه ی منابع انسانی ۲۹

۱۰۴۶ تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار ۱۶

۱۰۴۷ تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی ۱۹

۱۰۴۸ بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی ۱۷

۱۰۴۹ راهبردهای سیستمی برای تدوین برنامه های استراتژیک ۱۷

۱۰۵۰ جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی ۲۲

۱۰۵۱ تدوین استراتژی های پورتفولیو کسب و کارهای بیمه موسسه فرهنگیان ۲۲

۱۰۵۲ طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت ۲۷

۱۰۵۴ رویکردهای توسعه استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدار و مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی همراه با تحلیل پیامدهای آن برای صنعت خودروی کشور ۴۶

خرید فایل