ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی بر منبای فعالیت مقایسه بین فرانسه و چین

ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی بر منبای فعالیت : مقایسه بین فرانسه و چین.

چکیده:

در فرانسه هم مانند آمریکا، ABC به عنوان یک راهکار برای بحرانهای مدیریت حسابداری در نظر گرفته میشود. در حال حاضر، سطح نفوذ در فرانسه به عنوان یک کشور آنگولا ساکسون مهم است. جای تعجب نیست که روش ABC در کشورهای غربی نسبت به چین توسعه یافته است. دانشمندان چینی شروع به انجام تحقیقات در مورد ABC را در سال ۱۹۹۰ و در آغاز قرن ۲۱ کردند و ما میتوانیم برخی از پیاده سازی های ABC را در شرکتهای تولیدی چینی ببینیم و پس میتوان آن را در صنایع خدماتی مشاهده نمود. ما همچنین میتوانیم یک شباهت بین شرایط چین و فرانسه پیدا کنیم. در فرانسه، برخی مقاومتها در مدیریت شرکتها مشاهده میشود و در آغاز، یک ابزار مانند ABC بشدت مورد انتقاد قرار گرفت.

کلمات کلیدی:حسابداری مدیریتی، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مقایسه چین و فرانسه.

۱-روش ABC در کشورهای غربی

۱-۱:مقدمه ای در مورد روش ABC در کشورهای غربی:

شیوه های مدیریت حسابداری سنتی تحت حمله هایی قرار گرفت که منجر به شکست آن در ارائه اطلاعات دقیق و به موقع شد. (کوپر و کاپلان ۱۹۹۱). از آنجا که جانسون و کاپلان در سال ۱۹۸۷ برروی این ارتباط از دست رفته در شیوه های حسابداری مدیریتی کار دارند، دانشمندان آنگلو ساکسون به طور بسیار پویا مطالعه ای را در مورد انتشار هزینه و مدیریت نوآوری در حسابداری را ارائه نمودند(اندرسون، یانگ ۱۹۹۹). روش ABC در آمریکا در طول دهه ۸۰ طراحی شده است. (کوپر و کاپلان ۱۹۸۸). این یک سیستم تصفیه هزینه ها است که شرکت را قادر میسازد تا طبقه بندی بیشتر هزینه ها را به صورت مستقیم انجام داده و صرف هزینه های غیر مستقیم و شناسایی محرکهای هزینه ها را داشته باشد. ABC تخصیص هزینه را به نفع بهتری با استفاده از هزینه های کوچکتر را ارائه میکند. با استفاده از محرکهای هزینه، هزینه های این فعالیتها براساس تعیین هزینه هایی مانند محصولات یا خدمات است. تحقیقات جانسون و کاپلان منجر به درک زمینه های به وجود آمدن ABC میشود. بدنبال روشهای حسابداری مدیریتی میتوان فرآیند تصمیم گیری را مشخص نمود. کاپلان و جانسون نشان دادند که ابتدا تجزیه و تحلیل عمیق تر فعالیتای سازمان و فرآیندها انجام شود و دوم، پیوند با دیگر مسیرهای راهبردی و مدیریت عملیاتی انجام شود. روش ABC در ابتدا تصور میشد که برای اصلاح تخصیص سربارهای گمراه گننده است. این یک واکنش به هزینه براساس استانداردهای آمریکایی بوده است که نادرست بوده است. اما چند تن از پژوهشگران مانند لیباس در سال ۱۹۹۹در فرانسه، توضیح دادند که این روش به سرعت در حال رشد بوده و روش ABC مدیریتی به دست آمده و ابعاد استراتژیک آن روشن شده است(داگدال ۲۰۰۲). امروز سیستم ABC به هدف عمده را دنبال میکند.

خرید فایل