ترجمه مقاله + Development and application of consumer credit scoring models using profit based classification measures

ترجمه مقاله + Development and application of consumer  credit scoring models using profit   based classification measures

ترجمه مقاله + Development and application of consumer credit scoring models using profit based classification measures

این مجموعه حاوی ترجمه مقاله با عنوان فارسی توسعه تقاضای مدل های امتیازدهی اعتباری مشتری با استفاده ااز برآورد های دسته بندی سود محور به صورت ورد و مقاله اصلی بصورت پی دی اف و رایگان ارایه می شود. منبع مقاله ساینس دایرکت و۲۰۱۴ می باشد که تعداد صفحات ترجمه ۲۳ و وفایل مقاله ۹ صفحه …