تمامیه نسخه های مقررات ملی ۹۲

تمامیه نسخه های مقررات ملی 92

تمامیه نسخه های مقررات ملی ۹۲

آخرین ، کامل ترین و بروز ترین نسخه های مقررات ملی ویرایش ۹۲ کاملا واضح و بسیار با کیفیت همراه با آیین نامه ۲۸۰۰ ویراش ۳ و ۴ و همچنین فایل شرایط عمومی پیمان کلیه ی نسخه های مقررات ملی شامل ۲۲ نسخه با کیفیت عالی قرار داده شده است. همه را یکجا و با کیفیت بسیار عالی …