تولید تجاری گوجه فرنگی

تولید تجاری گوجه فرنگی

تولید تجاری گوجه فرنگی

کتابی لاتین با ۳۵۲ صفحه که به بررسی تولید و مراقبت های لازم گوجه فرنگی در طول دوره رشد پرداخته است. …