جزوه تکمیلی انالیز تکنیکال

جزوه تکمیلی انالیز تکنیکال

جزوه تکمیلی انالیز تکنیکال

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: برای پیش بینی در بازارهای مالی از دو نوع تحلیل استفاده میشود که تحلیل تکنیکال از آنجمله است.تحلیل تکنیکال بر اساس سابقه قیمت و با استفاده از نمودارها و فرمول های ریاضی انجام میگیرد. فرصتی طلایی: برای اولین بار،این مطلب را در هیچ …