جزوه کامل سوختگی اطفال و مراقبتهای آن

جزوه کامل سوختگی اطفال و مراقبتهای آن

جزوه کامل سوختگی اطفال و مراقبتهای آن

چرا سوختگي در کودکان کمتر از پنج سال اهميت دارد؟ مرگ و میر در سوختگی در دو انتهای طیف سنی یعنی کودکان و افراد کهنسال شایع تر است . سطح بدن کودکان متفاوت از سطح بدن بزرگسالان مي باشد. به طور مثال سطح سرو گردن در کودکان زير يک سال ۲۱% مي باشد. نسبت سطح بدن به وزن بيشتر است. پوست …