خشونت و استبداد رضا خان و ستیز با مذهب

مقاله خشونت و استبداد رضا خان و ستیز با مذهب

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

زندگانی خصوصی رضاشاه به قدری نظم داشت که حتی آب خوردن و سیگار کشیدن وی از روی ساعت و دقیقه بود. مثلاً هر وقت به ساعت خود نگاه می‌کرد، پیشخدمت می‌فهمید که در این دقیقه گیلاس آبخوری یا فنجان مخصوص چای را باید بیاورد.
او چهار ساعت بعد از نصف‌ شب بیدار شده و لباس پوشیده آماده می‌شد قبل از سلطنت به وسیله اسب یا درشکه و بعد از سلطنت (که قدری پیر و شکسته شده بود) سوار اتومبیل شده و هر روز به یکی از سربازخانه‌ها و مؤسسات ارتش سرکشی می‌کرد و آخرین مؤسسه‌ای را که بازدید می‌نمود دانشکده افسری بود.
بعضی از اوقات سرزده وارد طویله‌های ارتش شده و با دستمال خود به پشت اسبها کشیده اگر خوب تیمار و شستشو نشده بودند مهترها را با دست خود شلاق می‌زد.
وقتی از بازبینی‌های نظامی فراغت حاصل می‌کرد ساعت پنج و نیم بعد از نصف شب بود آن وقت سینی ناشتائی و یک منقل پر از آتش در جلو او حاضر و پس از صرف صبحانه همانطور با لباس ساعتی استراحت می‌نمود.
ساعت هفت صبح رئیس شهربانی را می‌پذیرفت و در همین ساعت بود که پایه‌‌های دیکتاتوری خود را قدری مستحکم‌ تر می‌نمود.
گزارشهای جنایتکارانه در همین ساعت به عرض می‌رسید و اوامر سهمگین که احیاناً متضمن نابود ساختن عائله‌ها و افراد بیگناه بود در همین ساعت صادر می‌گردید.
من می‌گویم که منشاء آن اعمال خونین از همان گزارش‌ها سرچشمه می‌گرفت دیگران می‌گویند که آن اعمال خود ناشی از (اوامری) بود که در همین ساعت صادر می‌گردید.
من می‌گویم گناهکار شهربانی بود مردم می‌گویند رضا شاه ـ ولی آینده نزدیک که تاریخ قضاوت عادلانه خود را آشکار خواهد ساخت گناهکار حقیقی به چنگ خواهد آمد. …

همیشه حکومتهای دیکتاتوری به محض روی کار آمدن یکی از اولین اقداماتشان ایجاد تغییرات سطحی و رویین بوده است تا بتوانند نشان دهند که از درایت و مدیریت بالای برخورداند روی کار آمدن حکوت کمونیستی در شوروی و رضا خان در ایران نماد بارز چنین حکومتهای است، در شوروی وقتی کمونیستها به قدرت رسیدند یکی از اولین کارهای فرهنگیشان این بود که مردان حق ندارند ریش بگذارند وباید محاسن خود را بتراشند چون اعتقاد داشتند دلیل عقب ماندگی کشور این است که مردان ریشهای بلند دارند در ایران نیز رضا خان میرپنج به محض روی کار آمدن دست به تغییرات بسیاری در عرصه فرهنگ و روابط اجتماعی ایران زد، رضا خان که در ۲۴ دی ماه ۱۳۰۴ در ایران به قدرت رسید و تا سال ۱۳۲۰نیز بر سر کار بود با انجام اصلاحاتی به نام “اصلاحات اجتماعی” دست به تغییرات پرشتاب و گوناگونی زد که هیچ حکومتی قبل و بعداز آن انجام نداده بود ……

رضاخان اصلاحاتی را برخلاف دین وآیین های اسلام شروع کرد که به آن عنوان «اصلاحات اجتماعی» داده بود به طور مثال در ۲ تیرماه ۱۳۰۶ كلاه پهلوی اجباری می‌شود. تفاوت این كلاه با كلاه‌های قدیمی در این است كه این كلاه سایه‌بان دارداصلاحات اجتماعی مخالفت‌های شدید روحانیون را در بر داشت كه این مخالفت‌ها در نظام (سربازی) اجباری به اوج خود رسید. علمای شیراز، اصفهان، قم و… برآشفتند؛ عده‌ی زیادی از علمای اصفهان و سایر شهرها به پیشوایی حاج‌آقا نورالله اصفهانی و آیت‌الله فشاركی در ۱۸ آذر ۱۳۰۶ به قم مهاجرت كردند. در اكثر شهرها اعتصابات بالا گرفت و كسبه كار را تعطیل كردند

در ادامه این اصلاحات با همکاری مجلس شورای ملی قانون لباس متحدالشكل را در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۰۷ به تصویب رساند که بر اساس آن تمام مردم مجبور بودند كه كت و شلوار و كلاه پهلوی بپوشندو تنها چند دسته ای از روحانیون از این امر استثنا شدند كه برخی از آنها باید از عهده‌ امتحان حكومت برمی‌آمدند(روحانیون درباری). عدم رعایت در پوشش این لباس برای كارمندان موجب اخراج آنها می‌شد اما اوج اقدامات رضاخان تحت عنوان اصلاحات اجتماعی از سال ۱۳۱۴ و درست زمانی که ۱۰ سال از حکومت پهلوی اول می گذشت صورت گرفت از اول فروردین ۱۳۱۴ تاریخ كشور از هجری قمری به شمسی تغییر كرد و به كار بردن ماه‌های قمری ممنوع شد. ….

خرید فایل