دانلود بازی Call of Mini: Sniper تنها بازمانده

دانلود بازی Call of Mini: Sniper تنها بازمانده

دانلود بازی Call of Mini: Sniper تنها بازمانده

دانلود بازیCall of Mini: Sniper |کشتن آدم هایی که در اثر آزمایش بیو سلاح ها به زامبی تبدیل شده اند بازیCall of Mini: Sniperاز سری بازی های زامبی کشیCall of Miniاست که در آن باید با استفاده از سلاح های کشنده ی مختلف، زامبی ها را از بین ببرید و نگذارید بشتر از این پیشرفت کنند. یک کمپانی مخوف دست به تست …