دانلود شبیه سازی تریستور در متلب

دانلود شبیه سازی تریستور در متلب

دانلود شبیه سازی تریستور در متلب

تریستور یک نیمه رسانای قدرت است و به صورت یک قطعهٔ چهار لایه zwnj;ای P-N-P-N ساخته می zwnj;شود. تریستورها ۳ پایانهٔ آند، کاتد و گیت دارند. پایهٔ آند با A، کاتد با K و گیت (دروازه) با G نمایش داده می zwnj;شوند که از این میان آند و کاتد به مدار قدرت متصل می zwnj;شوند و گیت جریان کمتری دارد. …