دانلود مجموعه کتاب های قصه های کودکان

دانلود مجموعه کتاب های قصه های کودکان

دانلود مجموعه کتاب های قصه های کودکان

کودکان به داستان ها علاقه زیادی دارند و این داستان ها به آموزش آنها نیز کمک بسیاری میکند. داستان ها به جز خاصیت سرگرمی که دارند میتوانند نکات و درس های بسیاری را به کودکان آموزش دهند و در ذهن آنها باقی گذارند. این مجموعه شامل ۶ قصه کوتاه مصور میباشد که کودکان از خواندن آنها …