دانلود مجموعه ۷۲ نت موسیقی

دانلود مجموعه 72 نت موسیقی

دانلود مجموعه ۷۲ نت موسیقی

موسیقی هنری است که از صدا ها تشکیل شده است. عناصر تشکیل دهنده موسیقی عبارتند از ریتم و مفاهیم مربوط به آن شامل ضرب، متر، مفصل بندی، شدت و ویژگی های صوتی رنگ صدا میباشد. برای نواختن موسیقی احتیاج به نت موسیقی میباشد. نت در واقع نشانه zwnj;ای است در یادداشت zwnj; های موزیکال برای …