دانلود مقاله آب سخت

مقاله آب سخت

فهرست مطالب و قسمتهایی از متن:

تغییرات سختی آب

فواید آب سخت

مضرات آب سخت

سختی زدایی

درجه سختی آب

شهرهای با آب سخت

رنگ آمیزی متیلن بلو

رنگ آمیزی گرم

روش ساخت کریستال

روش ساخت لوگو

روش ساخت محلول بی رنگ کننده

سافرانین (رنگ مخالف)

رنگ آمیزی متیلن بلو:

رنگ آمیزی گرم :THE GRAM STAIN

مکانیسم :

عناصر ایجاد کننده سختی آب

محاسبه سختی آب

تقسیم بندی سختی آب

سختی موقت

سختی دائم

اهمیت سختی آب

طبقه بندی آب از نظر سختی

املاح محلول در آب و اثرات آنها

املاح موثر در تولید سختی

املاح غیر تاثیر گذار در سختی

تاثیر قلیائیت در سختی آب

واحدهای بکار رفته در سختی آب

نگاه کلی

انواع تقطیر

فرایند تقطیر جزء به جزء

تقطیر جزء به جزء مخلوطهای دو جزئی و چند جزئی

دید کلی

رطوبت

متغیرهای هوای مرطوب

روطوبت مطلق

رطوبت اشباع

رطوبت نسبی

فشار بخار آب

نقطه شبنم

تغییرات رطوبت نسبی

مقدار رطوبت (آب) در عسل

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آب سخت آبی است که حاوی نمك‌های معدنی از قبیل ترکیبات کربنات‌های هیدروژنی ٬ کلسیم ٬ منیزیم و … است. سختی آب بر دو نوع است: دایمی و موقت.

تغییرات سختی آب

بر حسب آنکه آب در موقع نفوذ در زمین از قشرهای آهکی و منیزیمی و گچی گذشته و یا نگذشته باشد سختی آب کم یا زیاد می‌شود. آبهای نواحی آهکی سختی زیادتری تا آبهای نواحی گرانیتی و یا شنی دارند. سختی آب در عرض سال هم ممکن است تغییر نماید. معمولاً سختی آبها در فصل باران کم و در فصل خشکی زیاد می‌شود. و بعضی مواقع هم در فصول پر باران و مرطوب مثل غار ها ایجاد شود.

فواید آب سخت

آب سخت برای انسان مضر نیست بلکه مفید است و معمولاً شکستگی استخوانهای آنهایی که آب سخت می‌آشامند زودتر بهبودی حاصل می‌کند و بیماری راشیتیسم کمتر در این اشخاص دیده می‌شود.

مضرات آب سخت

علیرغم فواید آب سخت برای بدن سختی بیش از حد آب نیز مضراتی دارد که مهمترین آن تشدید پدیده تولید سنگ کلیه به دلیل رسوب بونهای معلق در کلیه میشود. آب سخت برای رختشویی و مصرف در کارخانجات مناسب نیست. آب سخت موجب از دست دادن طعم و مزه خوب چایی و قهوه می‌شود. پخته نشدن حبوبات با آب سخت ضرر رساندن به جداره دیگهای بخار و ایجاد قشر آهکی بر روی جداره دیگ خوب کف نکردن صابون و موجب افزایش مصرف صابون مزاحمت در هنگام شستن نسوج و دستها رفع سختی آب در تجارت تعداد زیادی مواد شیمیایی برای رفع سختی آب به فروش می‌رسد که دارای کربنات سدیم هستند. این مواد را قبل از ورود آب در دیگها سختی آنرا می‌گیرند و یا در دیگ بر اثر افزودن این مواد آهک و گچ را رسوب می‌دهند و دیگر این رسوب محکم به جدار دیگ نمی‌چسبد بطوری که می‌توان آنرا به آسانی پاک نمود. …

انواع تقطیر

  • تقطیر ساده غیر مداوم : در این روش تقطیر ، مخلوط حرارت داده می‌شود تا بحال جوش درآید بخارهایی که تشکیل می‌شود غنی از جزء سبک مخلوط می‌باشد پس از عبور از کندانسورها (میعان کننده ها) تبدیل به مایع شده ، از سیستم تقطیر خارج می‌گردد. به تدریج که غلظت جزء سنگین مخلوط در مایع باقی مانده زیاد می‌شود، نقطه جوش آن بتدریج بالا می‌رود. به این ترتیب ، هر لحظه از عمل تقطیر ، ترکیب فاز بخار حاصل و مایع باقی مانده تغییر می‌کند.
  • تقطیر ساده مداوم : در این روش ، مخلوط اولیه (خوراک دستگاه) بطور مداوم با مقدار ثابت در واحد زمان ، در گرم کننده گرم می‌شود تا مقداری از آن بصورت بخار درآید، و به محض ورود در ستون تقطیر ، جزء سبک مخلوط بخار از جزء سنگین جدا می شود و از بالای ستون تقطیر خارج می‌گردد و بعد از عبور از کندانسورها ، به صورت مایع در می‌آید جزء سنگین نیز از ته ستون تقطیر خارج می‌شود. قابل ذکر است که همیشه جزء سبک مقداری جزء سنگین و جزء سنگین نیز دارای مقداری از جزء سبک است….

….

خرید فایل