دانلود مقاله زندگی و عقاید التون مایو

بررسی عقاید التون مایو

قسمت هایی از متن:

پرفسور جرج التون مایو (۱۹۴۹ – ۱۸۸۰) یک رهبر برجسته و یک مرجع بزرگ در تفکر مدیریت محسوب می شود . در کارخانه وستون الکتریک واقع در هاثورن او دریافت که رضایت شغلی از طریق مشارکت کارکنان در فرآیند اتخاذ تصمیمات از طریق تشویق های کوتاه مدت رشد می کند.

۱۸۸۰ تولد

۱۹۱۱ استاد برگزیده در منطق اخلاقیات و روان شناسی (استاد سابق فلسفه) در دانشگاه کوئیزلند

۱۹۲۳ انتقال به ایالات متحده و اخذ سمت در دانشگاه پنسیلوانیا انجام تحقیقات تجربی در خصوص بهره وری در ارتباط با شرایط کاری

۱۹۳۲ – ۱۹۲۷ آزمایشات تجربی اجرا شده در نیروگاه هاتورن

۱۹۲۸ انتقال به هاروارد به عنوان استادیار تحقیقات صنعتی درگیر شدن در تحقیقات تجربی در یکی از کارخانه های ریسندگی و بافندگی هاتورن

۱۹۳۰- ۱۹۲۹ اعلام این موضوع که گوش دادن به سخنان کارکنان و توجه به سبک نظارت بر آنها انگیزه و بهره وری را افزایش می دهد.

۱۹۴۵ – ۱۹۳۰ توسعه برنامه آموزشی درون صنعتی

۱۹۴۷ بازنشستگی از هاروارد

۱۹۴۹ – ۱۹۴۷ مشاور دولت انگلستان در خصوص مشکلات درونی صنعتی

۱۹۴۹ درگذشت

آشنایی با التون مایو و عقاید

زندگی و دوران شغلی

مایو التون که در استرالیا متولد شده است، به تحصیل در رشته روان شناسی در دانشگاه آدلاید پرداخت و در سال ۱۹۱۱ به عنوان استاد منطق، اخلاقیات و روان شناسی (استاد سابق فلسفه) در دانشگاه کوئینزلند منصوب شد. التون مایو یک روانشناس، جامعه شناس و نظریه پرداز سازمانی استرالیایی بود مایو به عنوان بنیانگذار حرکت روابط انسانی شناخته می شود به خاطر تحقیقاتش که شامل مطالعات هاتورن و کتابش به نام مشکلات اجتماعی یک تمدن صنعتی است مشهور می شود. …

مرحله اول : آزمایشات روشنایی (۱۹۲۴ – ۱۹۲۷)

نخستین مرحله مطالعات هاتورن که بین سالهای ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۷ میلادی تحت نظر چند مهندس صورت پذیرفت، مطالعات روشنایی نام گرفت. در یکی از این مطالعات دو گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شد و در فواصل زمانی متوالی میزان نور مورد استفاده گروه آزمایش کاهش داده می شد؛ در حالی که میزان نور مورد استفاده گروه کنترل (که در محل جداگانه ای کار می کردند) ثابت می ماند. نتیجه جالب توجه این بود که عملکرد هر دو گروه به طور پیوسته افزایش می یافت؛ تا اینکه میزان نور مورد استفاده گروه آزمایش آنقدر کم شد که کارگران از اینکه بسختی می توانند ببینند، شکایت کردند. در واقع، در این منطقه بود که عملکرد گروه آزمایشی رو به کاهش گذاشت.

به این ترتیب، مطالعات مذکور در یافتن همبستگی میان «روشنایی و تولید» ، با شکست مواجه شد؛ ولی پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که برخی «عوامل نامرئی روان شناختی» به گونه ای در آزمایش آنان مداخله کرده است. بنابراین برنامه مطالعاتی مذکور متوقف شد. البته از این مطالعات دو نتیجه به دست آمد :

۱- روشنایی فقط یکی از عوامل متعدد مؤثر بر راندمان و کارآیی بود.

۲- هیچ گونه رابطه علت و معلولی، میان روشنایی و بهره وری کارگران وجود نداشت.

خرید فایل