دانلود پاورپوینت ارزيابی تعالی سازمانی

دانلود پاورپوینت ارزيابی تعالی سازمانی

دانلود پاورپوینت ارزيابی تعالی سازمانی

عنوان: پاورپوینت ارزيابی تعالی سازمانی(بر اساس مدل EFQM( تعداد اسلاید: ۴۲ شرح مختصر: سازمان ها همواره علاقه دارند ارزيابی کنند laquo; چگونه هستند raquo; . زيرا چنين تصور می شود که اگر بدانيم چگونه ايم ، بهتر می توانيم برای آينده برنامه ريزی کنيم و تصميم بگيريم که laquo; چگونه باشيم ؟ …