دانلود پاورپوینت تئوری حسابداری۲( فصل شانزدهم جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری(

دانلود پاورپوینت تئوری حسابداری2( فصل شانزدهم  جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری(

دانلود پاورپوینت تئوری حسابداری۲( فصل شانزدهم جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری(

عنوان: پاورپوینت تئوری حسابداری۲( فصل شانزدهم جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری) تعداد اسلاید: ۵۳ شرح مختصر: توجه محققین درنیمه دوم قرن بیستم: Oslash;بررسی ارتباط میان سود حسابداری و قیمت سهم Oslash;بررسی موضوعات اجتماعی در حسابداری تفاوت تنها محدود به موضوع مورد بررسی …