دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات(اصول، شیوه و فرصت ها)

دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات(اصول، شیوه و فرصت ها)

دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات(اصول، شیوه و فرصت ها)

عنوان: پاورپوینت فناوری اطلاعات(اصول، شیوه و فرصت ها) فصل ۷: پايگاه هاي داده سازماني- انباره هاي ديتا شرح مختصر: در اين فصل در خصوص موارد ذيل بحث و گفتگو مي كنيم: -چرا سازمانها اطلاعات خود را به اشتراك مي گذارند؟ – تفاوت پايگاه داده رابطه اي با شيءگرا چيست و چه كاربردي در تجارت …