دانلود پاورپوینت مفهوم تصویر ذهنی از جسم خویشتن

دانلود پاورپوینت مفهوم تصویر ذهنی از جسم خویشتن

دانلود پاورپوینت مفهوم تصویر ذهنی از جسم خویشتن

عنوان: پاورپوینت مفهوم تصویر ذهنی از جسم خویشتن تعداد اسلاید: ۱۲ شرح مختصر: اجزای درک از خود bull;تصویر ذهنی از جسم خویشتن(رشد شناختی،تکامل جسمانی) bull;اعتماد به نفس bull;نقش bull;هویت مراحل رشد و تکامل تصویر ذهنی از خود .۱مرحله ی نوزادی(سوماتیک یا بدنی) .۲مرحله ی نوپایی(۳-۱ سالگی) …