دانلود پروژه کنترل مدرن در نرم افزار متلب

دانلود پروژه کنترل مدرن در نرم افزار متلب

دانلود پروژه کنترل مدرن در نرم افزار متلب

این پروژه ای مناسب برای درس کنترل مدرن می باشد دراین پروژه یک ماتریس ۳*۳ انتخاب شده هست. گزارش کار و فایل های متلب شامل مباحث زیر می باشد: ۱- سیستم ۲- تعیین تابع تبدیل ۳- بررسی پایداری ۴- رسم پاسخ های ضربه واحد و پله واحد و تحلیل پایداری و خطای ماندگار ۵- بدست آوردن …