دانلود کارآموزی آماده در قالب word با عنوان کارآموزی بانک ملی ۱۰۰ ص

دانلود کارآموزی آماده در قالب word با عنوان کارآموزی بانک ملی ۱۰۰ ص

تاریخچه بانک ملی ایران تشكيل بانك به شكل جديد نخستين بار در سال ۱۲۸۵ هجري شمسي( ۱۳۲۴ ه zwj; – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين شاه قاجار پيشنهاد شد . متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان …