دستورالعمل اجرايي معاملالات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

دستورالعمل اجرايي معاملالات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

دستورالعمل اجرايي معاملالات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: اين دستورالعمل به منظور اجراي سفارش هاي خريد و يا فروشي كه ب هصورت برخط۱۳۸۹ شامل ۱۹ ماده و ۹ تبصره و يك /۷/ به سامانه معاملاتي ارسال مي شود، در تاريخ ۳ (Online)پيوست به تصويب هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. فرصتی طلایی: برای اولی بار،این …