دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملاتاوراق بهادار در فرابورس ایران

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملاتاوراق بهادار در فرابورس ایران

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملاتاوراق بهادار در فرابورس ایران

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: این دستورالعمل در اجراي ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بنابر پیشنهاد۱۳۸۸ شرکت فرابورس ایران، در ۲۰ فصل، ۱۲۳ ماده و ۲۷ تبصره در تاریخ /۱/ مورخ ۱۷۱۳۸۸/۶/۷ به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. فرصتی طلایی: برای اولین …